BizzyOwl is een handige tool die structuur brengt in vergaderen, overlegstructuur en actiebeheer. Daarbij zijn de basisinvalshoeken voor de website gebaseerd op beproefde managementstructuren als LEAN en Agile Scrum. Momenteel bevindt de website zich nog in een pilotfase en is deze volop in ontwikkeling. Mocht je vragen hebben, of wil je deelnemen aan de pilot? Meld je dan hier aan